Thetahealing

Zoals in enkele van de boeken in de literatuurlijst ook te lezen is heeft ons brein bepaalde hersengolven:


Deltagolven: diepe, herstellende slaap en een volledige onbewuste staat van zijn.
Thétagolven: een schemerstaat tussen diepe slaap en waken.
Alfagolven: een fantasierijke en creatieve staat van zijn.
Betagolven:    het bewuste denken.
Gammagolven:    een verhoogde staat van bewustzijn.

Thètagolven kun je beschouwen als de sleutel tot je eigen onderbewustzijn. Het denken dat we dagelijks doen bestaat voor 5% uit bewuste gedachten en voor 95% uit onderbewuste gedachten. We worden door onze hersenen beschermd tegen een overvloed aan bewuste gedachten, maar onbewust registeren onze hersenen wel wat we waarnemen of ervaren en slaan deze informatie op. Dit maakt dat we later niet meer bewust hoeven na te denken bij het autorijden, schaatsen, lopen enzovoorts. Ook onze herinneringen, emoties en dromen bevinden zich in onze hersenen en beïnvloeden onbewust ons denken en handelen. Ervaringen die onze voorouders hebben gehad, hebben hun handelen beïnvloed en zij hebben daarmee in de opvoeding waarden en normen overgebracht. Hierdoor zijn binnen het doorgegeven DNA deze structuren fysiek aan hun kinderen meegegeven.

In het geheugen van elke cel liggen deze fysieke en emotionele ervaringen als informatie opgeslagen in het cel DNA. Elke emotie heeft direct invloed op ons cel DNA, waarbij onderdrukte of extreem geuite emoties een negatieve invloed kunnen uitoefenen en de cel kunnen beschadigen waardoor ziekten en psychische problemen kunnen ontstaan. Als je je overtuigingen en gedachten positief beïnvloedt en/of transformeert, heeft dit direct invloed op je welzijn en gezondheid. Thètahealing maakt gebruik van je onderbewustzijn / celgeheugen en kan op dit diepe niveau belemmerende overtuigingen / gedachten van jouzelf of van je (voor)ouders verhelpen. Dit door de onderbewuste overtuigingen op te zoeken en binnen het bewustzijn te brengen en daar te transformeren naar helpende overtuigingen die bij jou, in dit leven en bewustzijn, beter passen. Het is wetenschappelijk bewezen dat je hersenen direct nieuwe verbindingen gaan maken om deze andere gedachten te ondersteunen.

Thètahealing heeft het voordeel dat er direct contact wordt gemaakt met deze informatie en dat er geen langdurige gesprekken met het bewuste brein gevoerd hoeven worden. Direct en to the point transformeren van onderbewuste niet helpende gedachten en overtuigingen die belemmeren naar helpende overtuigen die je leven en gezondheid beter maken. Thèta is een staat van bewustzijn waarbij alles mogelijk is en je je eigen werkelijkheid waar kan maken. Wat je denkt ben jezelf!

Indicaties:

  • Lichamelijke en emotionele klachten,
  • Blokkades op energetisch, fysiek en emotioneel niveau


Resultaten:

  • Vrijmaken van schuldgevoelens, gifstoffen, bacteriën en virussen
  • Verwerking van diepe en oude pijnen en emoties van jouzelf of je (voor)ouders
Weten en zijn, wie je volledig bent en wilt zijn in volledige acceptatie van jezelf!