Meer over Reiki

De werking van ons lichaam is iets prachtigs want het lichaam heeft namelijk een enorm sterk zelfhelend vermogen. Het lichaam geneest als vanzelf schaaf- of snijwonden, geneest van verkoudheid of griep en herstelt zich na operaties. Het lichaam heelt zichzelf op zijn eigen natuurlijke wijze.

Reiki is een Oosterse alternatieve geneeswijze die dit zelfhelend vermogen van het lichaam centraal stelt. Bij Reiki wordt energie uit het Universum gebruikt om het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren waardoor aandoeningen worden voorkomen of waarmee snellere heling en genezing mogelijk is.

Reiki kan als het ware omschreven worden als een holistische helingsmethode. Reiki gaat namelijk uit van het gegeven dat lichaam, geest en ziel één geheel zijn.
Ieder mens beschikt over een grote hoeveelheid energie. Ieder lichaam bestaat uit energiebanen die middels een aantal knooppunten (chakra’s) met elkaar verbonden zijn. Door allerlei omstandigheden kunnen deze energiebanen geblokkeerd raken. Reiki gebruikt de universele energie vooral om deze energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden. Dit gebeurt door deze universele energie via de handen door te geven op plekken aan het lichaam waar bijvoorbeeld pijn wordt ervaren of waar de oorzaak van bepaalde klachten ligt.

Reiki kan worden ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen. Reiki kan op zichzelf staan en separaat worden geboekt. Daarnaast kan een Reikibehandeling ingezet worden als onderdeel van of als aanvulling op een andere behandeling. Daarnaast is Reiki ook geschikt voor wie niet ziek is maar rust en ontspanning nastreeft.

Reiki vervangt niet de gebruikelijke geneeskunde, het kan wel aanvullen en ondersteunen. Deze behandelmethode wordt mogelijk niet vergoed door de zorgverzekering. Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar.