Psychosomatische lichamelijke gezondheidsproblemen

Heb je lichamelijke klachten waarvan de reguliere geneeskunde (huisarts, specialisten in het ziekenhuis) de herkomst niet kunnen achterhalen? Dat voorgeschreven medicijnen geen verbetering laten zien? Dat je te horen krijgt: “we hebben geen idee waar uw klachten vandaan komen” of “leer er maar mee leven”?

Mogelijk dat de oorzaak van jouw lichamelijke klachten op een dieperliggend niveau ligt. Het kan zijn dat onbewust ervaren situaties, onverwerkte gebeurtenissen, onverwerkte emoties, energiestromen in je lichaam die geblokkeerd en niet meer in balans zijn de achterliggende redenen zijn van jouw lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten zijn dan een uiting van een energetische blokkade of gedachtepatronen die jou hinderen om volledig gezond en wel te zijn.

De brede kennis die ik kan inzetten voor jouw persoonlijke begeleiding kan jou inzicht geven in de werkelijke oorzaak achter jouw lichamelijke klachten. Middels de diverse technieken kunnen de (onbewuste) ervaringen en mogelijke overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen, opgeheven of getransformeerd worden en het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam herstellen.